384 безработни са постъпили на работа през октомври 2023г. в област Добрич

През октомври броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 3 003, с 469 повече спрямо септември 2023 г.

384 безработни са постъпили на работа през октомври 2023г. в област Добрич

През месеца са започнали работа 31 младежи на възраст до 29 години, както и 30 продължително безработни лица, с регистрация в бюрата по труда над 1 година.

През октомври 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 473 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 335 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на преработваща промишленост (92), хотелиерство и ресторантьорство (78). 70 са работните места в търговията, 12 в  образованието  и 12 позиции в строителството. По програми и мерки за заетост са заявени 138 работни места.  

Равнището на безработица в Добричка област през октомври 2023 г. е 5%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 3 003, със 469 лица повече спрямо септември 2023 г.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 1027, с 210 лица повече спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града е приблизително 3,1%, като се отчита увеличение от предходния месец от 0,6%.