Говорителят на Районна прокуратура Даниел Илиев е вече доктор по наказателно право

ВСУ „Черноризец Храбър“ присъди образователна и научна степен „доктор по наказателно право“ на говорителя на Районна прокуратура - Добрич Даниел Илиев 

Говорителят на Районна прокуратура Даниел Илиев е вече доктор по наказателно право
На 28 ноември във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ академично жури, в състав проф. д-р Добринка Чанкова, доц. д-р Галина Ковачева, доц. д-р Юлияна Матеева, доц. д-р Надежда Кръстева и доц. д-р Живко Велчев, присъди образователна и научна степен „доктор по наказателно право“ на прокурор Даниел Илиев – говорител на Районна прокуратура - Добрич с научен ръководител проф. д.ю.н. Лазар Груев.
Темата на дисертационния труд е свързана с транспортните престъпления по чл.343в от Наказателния кодекс и в частност с управлението на моторни превозни средства от неправоспособни водачи или такива, които принудително са лишени от право да управляват МПС. Журито единодушно прие, че това е един иновативен, навременен и юридически издържан труд. 
По време на изслушването на докторанта стана ясно, че тази проблематика до настоящия момент не е била предмет на самостоятелно научно изследване. Към д-р Даниел Илиев бяха отправени препоръки не само от журито, а и от присъстващите представители на Районна и Окръжна прокуратура - Добрич, за публикуване на дисертационния труд, тъй като той би бил полезен не само за обучаващите се студенти, но и за практикуващите юристи.