Община Добричка с конкурс за коледна картичка и украса

В конкурса могат да участват ученици от училищата на територията на общината, изработвайки коледна картичка или украса. Творбите трябва да бъдат индивидуални, направени от природни, екологични и /или рециклирани материали и да съдържат коледно послание

Община Добричка с конкурс за коледна картичка и украса
„Весела Коледа за всички“ е мотото на конкурса, който организира за пореден път Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Добричка. 
 
Детските коледни картички и украси ще бъдат предоставени в навечерието на   Бъдни вечер и Рождество Христово на социалния патронаж в селата на община Добричка, както в Дома и Центъра за настаняване за пълнолетни лица с деменция в с. Опанец.
 
Участниците ще бъдат разделени в три възрастови групи- 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас. Подборът и класирането ще се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на община Добричка Соня Георгиева. Класираните на първо, второ и трето място във всяка възрастова група ще получат предметна награда и грамота. Грамота е предвидена и за всички участници в конкурса.
 
Крайният срок за изпращане на творбите за участие е 11 декември 2023 г. на адреса на община Добричка – гр.Добрич, ул.“Независимост“ №20.