Българите потребяват все по-малко зеленчуци, плодове и тестени изделия

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2023 г. е 2 874 лв. и нараства с 22.5% спрямо същото тримесечие на 2022 година, сочат данните на Националния статистически институт

Българите потребяват все по-малко зеленчуци, плодове и тестени изделия

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54.4%), следван от доходите от пенсии (30.9%) и от самостоятелна заетост (6.3%). 
През третото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:
· Доходът от работна заплата нараства от 1 249 на 1 563 лв. (с 25.1%);
· Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 116 на 182 лв. (с 57.1%);
· Доходите от пенсии се увеличават от 801 на 888 лв. (с 10.7%);
· Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 53 на 59 лв. (с 11.2%).
Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2023 г. е 2 714 лв. и се увеличава с 21.2% спрямо същия период на предходната година.
В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (28.7%), следвани от разходите за жилище (16.1%), данъци и социални осигуровки (12.7%) и транспорт и съобщения (11.5%).
Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същия период на 2022 година.
Най-голямо е намалението в потреблението на зеленчуците - от 26.1 на 24.9 кг, на хляб и тестени изделия - от 18.6 на 18.0 кг, и на плодове - 19.1 на 18.7 килограма.
Увеличава се потреблението на месни произведения - от 3.9 на 4.1 кг, и на прясно мляко - от 4.5 на 4.6 литра.
Без промяна остава потреблението на месо, яйца и зрял фасул.