Нови детски съоръжения за игра за малките жители на Каварна

Заниманията на открито са по инициатива на Община Каварна и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Нови детски съоръжения за игра за малките жители на Каварна

Детска въртележка, маса за тенис, занимателни панели с игри от типа  морски шах,  ребуси и лабиринти са монтирани в двора на Общинския детски комплекс, в чиято сграда се помещава и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Целта е децата да  оставят за малко телефоните, да отделят повече време  за игра на открито, да се забавляват, да създават нови контакти. 

Апелът на организаторите към подрастващите е да пазят съоръженията, да не проявяват вандализъм, за да ги ползват за по дълго време.