Есенен празник в детска градина Коритен

С цветен и емоционален празник днес децата от изнесената група на Детска градина – Крушари, в с. Коритен посрещнаха есента

Есенен празник в детска градина Коритен
Песни, стихчета, танци, драматизации на приказки, бяха подготвили малчуганите заедно със своите учители и възпитатели. Майки, близки, приятели, аплодираха всяко тяхно изпълнение, изпълнено с огромна емоция и старание. Гости на празника бяха кмета на община Крушари, г-н Илхан Мюстеджеб, общински съветници, детски учители от общината.
Децата от градината посрещнаха есента в реновираната сграда на забавачницата. От инвестиционната програма на община Крушари през 2023 г. бяха заделени над 300 000 лв. за основен ремонт на сградата. Напълно бе подменена покривната конструкция. Цялостното саниране, смяна на дограми и прозорци, външни и вътрешни врати, нови подови настилки във всички спални, занимални, коридори, са част от приложените мерки за енергийна ефективност. Оформена е входната алея, вътрешния двор, санитарните помещения за изцяло пригодени за малки деца. Освен занимални и спални, за децата е обособен и кокетен физкултурно-музикален салон за двигателни активности през зимата и за тържества с родителите през всички сезони.