До 15 ноември се променят авансовите вноски за корпоративен данък

Данъчно задължените лица, които правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративен данък, могат да правят промени в размера им в срок до 15 ноември 2023 г., напомнят от офиса на НАП в Добрич

До 15 ноември се променят авансовите вноски за корпоративен данък

Когато на базата на прогнозната данъчна печалба за текущата година, търговците считат, че авансовите им вноски ще се отличават от дължимия корпоративен данък, те могат да увеличат или намалят размера им, като подадат декларация за промени на основание чл.88 от ЗКПО. Декларираните промени се ползват след подаването на декларацията. В тази връзка, местният офис призовава данъкоплатците да следят резултата от обработка на подадените декларации.

В случай на преобразуване по търговския закон, декларацията се подава от приемащите дружества, когато след преобразуването променят размера на определените от тях преди преобразуването месечни или тримесечни авансови вноски, в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването.

Офис Добрич уточнява, че когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 25 на сто сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година или когато 75 на сто от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 25 на сто сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 25 на сто се дължи лихва.

На данъчно задължените лица, на които се преотстъпва корпоративен данък за текущата година, се преотстъпва и съответната част от определените авансови вноски, пропорционална на размера на преотстъпването.

На 1 декември изтича и срокът за плащане на месечната авансова вноска за месец декември и тримесечната авансова вноска за трето тримесечие на 2023 година.

Информация за декларирането и внасянето на данъците можете да получите в сайта на  приходната агенция или от Информационния център на НАП: 0700 18 700, според тарифата на съответния оператор.