Жътвата на слънчоглед в Добричко приключи. Средният добив е 170 кг/дка

По информация на ОД „Земеделие“ прибирането на реколтата от слънчоглед в област Добрич приключи при среден добив от 170 кг/дка

Жътвата на слънчоглед в Добричко приключи. Средният добив е 170 кг/дка

Най-добри резултати са отчели в община Тервел – 210 кг/дка. В общините Добрич и Добричка стопаните са ожънали по 190 кг/дка,  в Генерал Тошево -170 кг/дка, а в Каварна добивът е 165 кг/дка. В община Крушари средният добив е 160 кг/дка, в Балчик – 150 кг/дка, а в община Шабла добивите са едва по 100 кг/дка.

Кампанията по прибиране на царевицата също е  към своя край, като неожънати площи има в общините Добричка, Крушари и Тервел.  Средният добив при царевицата при ожънати 98% от площите е 313 кг/дка. Най-добри резултати отчитат в община Тервел – 420 кг/дка. Най-ниски добиви – едва 210 кг/дка са отчетени от зърнопроизводителите в община Генерал Тошево.