10 октомври - Световен ден за психичното здраве

Ежегодно 10 октомври се отбелязва като Световен ден на психичното здраве. Това е ден за насърчаване на психичното здраве и благополучие в световен мащаб и за насочване на вниманието към предизвикателствата, свързани с тях

10 октомври - Световен ден за психичното здраве

Целта на деня е да повиши осведомеността, да намали стигмата и да насърчи откровените разговори за психичното здраве. Освен това, той се стреми да образова хората и общностите относно душевното здраве, възможните му ефекти върху живота и ресурсите, които са им достъпни за подкрепа и помощ. Тази ходина надсловът е "Психичното здраве е универсално човешко право“.