1 октомври 1940 - Генерал Тошево отново е българско!

1 октомври 1940 - Генерал Тошево отново е българско!

Както всеки човек, така и всеки народ си има свое минало. „Историята е учителка на живота” са  казвали древните римляни. Преди 83 години, на 7 септември 1940 г. се подписва Крайовският договор,  който възвръща Южна Добруджа на България и слага началото на  преселването  на българите тук. Това са българи, които през 18 век са побягнали на север, търсейки спасение от турските поробители. Едно будно българско население от Тракия, Ямболско, Сливенско, Котленско, Шуменско и други райони на поробена България, се настаняват в Бесарабия. След няколко неплодородни и гладни години, напускат масово Бесарабските степи и се завръщат в поробена България. На път за родните си места, решават да се установят в гостоприемна Добруджа. Тук в слабо населените села, те намират достатъчно земя за посев и паша за добитъка си. Така няколко поколения българи създават китни села, а в началото на 19 век построяват нови, съвременни за времето си къщи. В последствие тези земи попадат под румънска власт на 27 ноември 1919 г. с подписването на Ньойския мирен договор, който дава Южна Добруджа на Румъния и сме под румънска окупация до 7 септември 1940 г., до подписването на Крайовския договор. От 21 септември до 1 октомври 1940 г. българската армия влиза в  Южна Добруджа, като:
• на 21 септември е посрещната в Балчик и Тутракан;
• на 25 септември влиза в Добрич и Каварна;
• на 28 септември е посрещната в Шабла;
• и на 1 октомври в Силистра и Генерал Тошево;


След подписване на Крайовския договор около 67 000 българи от Северна Добруджа се заселват в южната и част, на мястото на живеещите до тогава в нея румънски колонисти и около 109 000 румънци от Южна Добруджа се връщат в Северна Добруджа. По силата на този договор те са задължени да се преселят в тримесечен срок, като недвижимите имоти на изселниците стават собственост на румънската държава, а самите те могат да пренесат цялото си движимо имущество. Явно това е била цената, която нашата страна е трябвало да плати, за да може да си възвърне Южна Добруджа. Размяната на населението става в периода между 1 ноември и 14 декември 1940 година. Керваните с бежанци се придвижват към България с каруци, параходи и влакове. След пристигането им те се изправят пред редица проблеми, свързани с изхранване, настаняване и оземляване. За кратко време трудолюбивите българи успяват да си построят нови домове. Преселниците запазват и пренасят всички български обичаи, бит и култура.
Без история, няма бъдеще! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО!
Цветелина Христова – директор на ИМ – Генерал Тошево
/Снимки от архива на музея/