Планови прекъсвания на електрозахраването на 21 септември

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Планови прекъсвания на електрозахраването на  21 септември

В периода 18.09.2023 - 21.09.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Александрия, с. Абрит, с. Коритен, с. Северняк, с .Поручик Кърджиево, с. Капитан Димитрово, с. Габер, с. Огняново, с. Козлодуйци, с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с. Тянево, с. Пчелник, с. Черна, с. Бистрец, с. Телериг, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Брестница, с. Коларци, с. Северци, с. Лозенец, с. Черна, с. Крагулево, с. Росеново.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Добрич - ЗП ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ, ДНД РЕНТ ЕООД, ЕКОСТРОЙ АД, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД.


В периода 18.09.2023 - 21.09.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Българево- началото на селото към гр. Каварна: ул. 1– ва; 25– та; 28– ма; 24– та; 36– та.

В периода 18.09.2023 - 21.09.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Камен бряг.

В периода 19.09.2023 - 21.09.2023 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ДЗС гр. Шабла.

В периода 19.09.2023 - 21.09.2023 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шабла.

На 21.09.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Спасово, с. Вичево .

В периода 20.09.2023 - 21.09.2023 от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Зах. Стояново.

На 21.09.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добрич: с. Дебрене, с. Прилеп, ГРУ ЕКО 2- ЕКОЕНЕРГИЯ ООД - землище с. Дебрене, ИЛКО МАРИЯНОВ МИТКОВ - с. Дебрене, БОЛКАН ЕКО ТУРС ЕООД - с. Прилеп, ВиК с. Прилеп.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Новаково, с. Въглен, с. Яребична, местност Аксаковска панорама.

На 21.09.2023 от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: къмпинг Шабла и почивна станция на МС.

На 21.09.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Добрич – бул. „25 Септември“ – 21, 23, 25; ул. „Абрит“ – 5; ул. „Адриана Будевска“ – 1; ул. „Александър Стамболийски“ – 42, 45; ж. к „Балик“ – 14, 29, 32, 50, 56, 57; ул. „Боряна“ – 5; ул. „Брацигово“ – 18, 21, 23, 25, 27, 35; ул. „Васил Левски“ – 2, 9, 13, 26, 30, 42, 44, 48; ул. „Витоша“ – 6; ул. „Генерал Колев“ – 19, 39, 43, 45, 76, 78, 82, 92; ул. „Георги Кирков“ – 14, 19, 20, 22, 26, 28, 34, 36; ул. „Димитър Ковачев“ – 17; ул. „Екзарх Антим“ – 1, 5; ул. „Даскал Д. Попов“ – 1; ул. „Дунав“ – 16, 18, 20; ул. „Добричка епопея“ – 4, 6; ул. „Добруджа“ – 11, 13, 19; ул. „Екзарх Йосиф“ – 5, 7, 8, 9; ул. „Емона“ – 15; ул. „Иван Вазов“ – 17, 24, 26, 28, 30, 32; ул. „Кап. Димитър Списаревски“ – 2, 5, 9, 13, 27, 29, 31, 35; ул. „Кирил и Методий“ – 34, 36, 38; ул. „Кр. Договор“ – 11, 13; ул. „Малка Кайнарджа“ – 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14; ул. „Любен Каравелов&ldquo ; – 1, 2, 3, 4; ул. „Майор Векилски“ – 6; ул. „Марин Дринов“ – 1; ул. „Методи Кусевич“ – 2, 4; ул. „Независимост“ – 1, 2, 6, 21, 24; ул. „Панайот Хитов“ – 1, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 56; ул. „Русия“ – 33, 45; ул. „Сан Стефано“ – 2; ул. „Теменуга“ – 18; ул. „Тимок“ – 3, 8, 12; ул. „Тодор Каблешков“ – 17; ул. „Филип Тотю“ – 2, 3, 9, 11, 13; ул. „Хаджи Димитър“ – 9, 12, 13; ул. „Хан Кардам“ – 4, 13; ул. „Хан Тервел“ – 110; ул. „Христо Ботев“ – 101, 117, 119; ул. „Христо Смирненски“ – 1; ул. &bd quo;Цар Освободител“ – 53, 55, 59; ул. „Черноризец Храбър“ – 14; ул. „Шипка“ - 5 Село Божурово – ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Единадесета“ ; ул. „Дванадесета“ ; ул. „Тринадесета“ ; ул. „Петнадесета“ ; ул. „Шестнадесета“ ; ул. „Седемнадесета“ Село Дончево - – ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пет а“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Единадесета“ ; ул. „Дванадесета“ Село Овчарово - ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Единадесета“ ; ул. „Дванадесета“ ; ул. „Тринадесета“ ; ул. „Четиринадесета“ ; ул. „Петнадесета“ ; ул. „Шестнадесета“ ; ул. „Седемнадесета“ ; ул. „Деветнадесет&l dquo; Село Победа - – ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Единадесета“ ; ул. „Дванадесета“ ; ул. „Тринадесета“ ; ул. „Четиринадесета“ ; ул. „Петнадесета“ ; ул. „Шестнадесета“ ; ул. „Седемнадесета“ ; ул. „Осемнадесета“ ; ул. „Деветнадесета“ ; ул. „Двадесета“ ; ул. „Двадесет и първа“ ; ул. „Двадесет и трета“ ; ул. „Двадесет и четвърта&ldq uo; ; ул. „Двадесет и пета“ ул. „Двадесет и шеста“ ; ул. „Двадесет и осма“ ; ул. „Тридесет и първа“ Село Ломница – ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Тринадесета“ ; ул. „Четиринадесета“ Село Свобода – ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. ‚Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Единадесета“ ; ул. „Дванадесета“ Село Минково - ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „ТреÑ �а“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Четиринадесета“ Село Черна – ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Единадесета“ ; ул. „Дванадесета“ ; ул. „Четиринадесета“ ; ул. „Шестнадесета“ ; ул. „Седемнадесета“ ; ул. „Деветнадесета“ ; ул. „Двадесет и втора“ ; ул. „ДвадесеÑ ‚ и трета“ ; ул. „Двадесет и четвърта“ Село Плачи дол - ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Единадесета“ ; ул. „Дванадесета“ ; ул. „Тринадесета“ ; ул. „Четиринадесета“ ; ул. „Петнадесета“ ; ул. „Шестнадесета“ ; ул. „Деветнадесета“ ; ул. „Двадесета“ Село Свещарово - ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Тринадесета“ Село Котленци - - ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Единадесета“ ; ул. „Дванадесета“ Село Лозенец – ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Дванадесета“ ; ул. „Шестнадесета“ ; ул. „Осемнадесета“ ; ул. „Деветнадесета“ Село Стефаново – ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Единадесета“ ; ул. „Дванадесета“ ; ул. „Тринадесета“ ; ул. „Четиринадесета“ ; ул. „Шестнадесета“ ; ул. „Деветнадесета“ ; ул. „Двадесета“ ; ул. „Двадесет и първа“ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

На 21.09.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Село Соколово – ул. „Арда“ ; ул. „Витоша“ ; ул. „Дунав“ ; ул. „Камчия“ ; ул. „Кирил и Методий“ ; ул. „Комсомолска“ ; ул. „М. Петров“ ; ул. „Места“ ; ул. „Мургаш“ ; ул. „Осъм“ ; ул. „Ропотамо“ ; ул. „Средна гора“ ; ул. „Стара планина“ ; ул. „Струма“ ; ул. „Теменуга“ ; ул. „Тунджа‘ ; ул. & bdquo;Янтра“ Село Рогачево – ул. „Батовска“ , ул. „Вили“ , ул. „Горска поляна“ , ул. „Детелина“ , ул. „Димят“ , ул. „Екостар“ , ул. „Здравец“ , ул. „Кокиче“ , ул. „Латинка“ , ул. „Липа“ , ул. „Лозарска“ , ул. „МИР“ , ул. „Овощарска“ , ул. „Панорама“ , ул. „Пролет“ , ул. „Синчец“ , ул. „Спортист“ , ул. „Устрем“ , ул. „Черно море“ Град Балчик – ул. „Александър Стамболийски“ – 20, 30, 31, 39, 41; ж. к „Балик“ – 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 34, 35; ул. „Бачо Киро“ &n dash; 3; ул. „Борис Янев“ – 1, 2, 19; ул. „Варненска“ – 1, 8, 11, 12, 14, 16; ул. „Вилна зона летище“ ; ул. „Георги Бенковски“ – 56; ул. „Георги Раковски“ – 59; ул. „Д – р Желязко Бончев“ – 3, 4, 5, 18; ул. „Д – р Иван Пенаков“ – 7; ул. „Иван Вазов“ – 9; ул. „Люлин“ – 5; ул. „Иван Чернев“ – 37; ул. „Кою Райчев“ – 15, 17, 22; ул. „Независимост“ – 3; ул. „Пирин“ – 1, 3, 5, 19, 21, 23; ул. „Приморска“ – 27, 169; ул. „Пушкин“ – 3, 4, 5, 6; местност „Разкопки“ ; ул. „Райко Даскалов&ldquo ; – 1, 11, 17; ул. „Средна гора“ – 23, 52; ул. „Хаджи Димитър“ – 12; ул. „Хан Аспарух“ – 1, 5, 7; ул. „Хан Омуртаг“ – 5; ул. „Христо Ботев“ – 11, 18, 19, 20, 33, 35; ул. „Черни връх“ – 40; ул. „Черно море“ – 1, 5, 57, 63, 64, 73, 76; ул. „Янтра“ – 2, 6 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

На 21.09.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Генерал Тошево – ул. „Бачо Киро“ – 6; ул. „В. Койчев“ – 7, 10, 29, 36, 43, 58; ул. „Васил Алексиев“ – 27; ул. „Васил Априлов“ – 63, 64; ул. „Гео Милев“ – 2, 10, 18; ул. „Георги Бенковски“ – 6, 7; ул. „Димитър Дончев“ – 32, 40, 48; ул. „Димитър Петков“ – 1, 4, 9, 17; ул. „Дора Габе“ – 8; ул. ‚Дочо Михайлов“ – 17, 2 0, 25, 26, 31; ул. „Иван Вазов“ – 60, 70; ул. „Йордан Йовков“ – 27; ул. „Княз Батенберг“ – 8, 10; ул. „Мадара“ – 4; ул. „Н. Вапцаров“ – 5, 12, 15, 17, 29, 30, 34; ул. „Н. Зидаров“ – 4; ул. „Никола Петков“ – 13; ул. „Опълченска“ – 11, 28; ул. „П. Петков“ – 52; ул. „Пазара“ ; ул. „Патриарх Евтимий“ – 53; ул. „Пеньо Пенев“ – 3, 4, 5, 9; ул. „Пирин“ – 1, 7, 11, 15, 16, 22; ул. „Трети март“ – 26, 32, 34, 38, 40; ул. „Поп Андрей“ – 2, 7, 15, 22; ул. „Странджа“ – 4; ул. „Родопи“ – 7, 8, 11; ул. „Славянска“ – 2; ул. „Христо Ботев“ – 20, 33, 35; ул. „Черно море“ – 6, 30; ул. „Янтра“ – 10, 15 Село Методиево – ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ Село Писарово – ул. „Първа“ ; ул. ‚Втора“ ; ул. „Седма“ Село Пастир – ул. „Г. Делчев“ ; ул. „Г. Столетов“ Село Преселенци – ул. „Втора“ ; ул. „Осма“ Село Спасово – ул. „Първа“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Тринадесета“ ; ул. „Шестнадесета“ ; ул. „Двадесет и трета“ ; ул. „Двадесет и пета“ ; ул. „Двадесет и седма“ ; ул. „Двадесет и осма“ ; ул. „Тридесет и втора“ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

На 21.09.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Град Шабла – бл. „МНО“ ; ул. „Добруджа“ – 1, 2, 3, 5; ул. „Заводска“ – 14, 20; ул. „Клокотница“ – 1; ул. „Комсомолска“ – 5, 6; ул. „Кубра“ – 1; ул. „Нефтяник“ – 5, 17, 19, 21, 22, 24, 28; ул. „П. Българанов“ – 3; ул. „Равно поле“ – 45; местност „Рибарско селище“ ; ул. „Янтра“ - 8 Град Каварна – бл. „Здра вец“ ; бл. „Мусала“ ; бл. „Рила“ ; бл. „Хан Аспарух“ ; ул. „България“ – 30; ул. „Георги Раковски“ – 1, 22, 24; ул. „Георги Кирков“ – 1, 3, 4, 8; ул. „Добротица“ – 1, 19, 21, 24, 26, 35; ул. „Здравец“ – 9; ул. „Кирил и Методий“ – 5; ул. „Любен Каравелов“ – 11, 13; ул. „Сава Ганчев“ – 24; ул. „Шипка“ – 14; ул. „Христо Смирненски“ – 7, 12; ул. „Чиракман“ – 2; ул. „Цар Калоян“ – 1, 2, 5, 7; ул. „Черноморска“ – 3 Село Българево – ул. „Дванадесета“ ; ул. „Деветнадесет а“ Село Крапец – „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Тринадесета“ ул. „Четиринадесета“ ; ул. „Петнадесета“ ; ул. „Седемнадесета“ ; ул. „Осемнадесета“ ; ул. „Двадесета“ Село Тюленово – ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Дванадесета“ ; ул. „Тринадесета“ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

На 21.09.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: Ул. „Агликина поляна“ 17, 21, 44, 52, ж. к. „Балик“, бл. 35, вх. А и Б, бл. 36, вх. А и Б, бл. 37, вх. А и Б, бл. 38, вх. А и Б, бл. 39, вх. А и Б, бл. 42, вх. А и Б, бл. 45, вх. А, Б, В и Г, бл. 46, вх. А, Б, В и Г, бл. 66, вх. А и Б, ул. „Теменуга“ 2, 7 – 15, 21, ул. „Каменица“ 5 – 11, 21, 16, 18, ул. „Купен“ 11 - 33, 14 – 32, „ФРЕШ МАРКЕТ“ ЕООД, „БУЛТРЕЙД“ ЕООД, „БАШЕВ – МЛАДШИ“ ООД, кран. – шахта на „В и К ДОБРИЧ“, ЕТ „ЕВА – ЙОВКА ЙОРДАНОВА“, ЕТ „ВАЛЯ“ ДОНКА ТОДОРОВА, „БОРА МОНИ“ ЕООД, „БИГЕЛ“ ЕООД, ЕТ „СИМЕОН СИМЕОНОВ – СОНЯ – 58“, ППС на „БТК“ ЕАД, базови станции на „ТИ.КОМ“ АД и „БУЛСАТКОМ“ ЕАД.