Поредна промяна на промяната на Новата транспортна схема в Добрич

По пет от линиите промените ще влязат веднага, останалите – евентуално след 1 май догодина

Поредна промяна на промяната на Новата транспортна схема в Добрич

Новата транспортна схема влезе в сила от 01.05.2023 г. и претърпя няколко промени след недоволство от гражданите - ползватели на услугата. На вниманието на общинските съветници днес беше предложена промяна по всички маршрутни линии. Въпреки това обаче, вносителят зам.-кмет ИРЕФ Росица Йорданова, още при представянето на докладната, подчерта, че предложените промени не могат да бъдат реализирани. Причината – необходим е финансов ресурс, който към момента общинското дружество не може да осигури. Затова и самият вносител предложи да бъдат приети промени в линии 8, 10, 10а и 12, чиято промяна не изисква допълнителен финансов ресурс.


Последва дебат в залата, като съветниците поискаха отговорите да бъдат дадени от управителя на дружеството Катя Петкова. Основният въпрос към управителя на дружерството, оформил се след дискусията, е има ли възможност всички промени в докладната да бъдат извършени и да станат факт от началото на другата година. 

Катя Петкова обясни, че за да бъдат въведени промените в транспортната схема във вида, в който са предложени, са необходими 46 превозни средства, с които дружеството не разполага. За да бъде изпълнено разписанието следва в дружеството да бъдат назначени 92 шофьори, а към момента „Градски транспорт“ ЕООД има сключен договор с 68 водачи. „Нямаме хора, нямаме коли“ каза Петкова пред съветниците и допълни, че не е ясно и каква ще бъде субсидията от страна на държавата. Управителят на дружеството беше категорична, че „Градски транспорт“ ЕООД не може да се справи и да въведе предложените промени още в началото на следващата година. По думите на управителя на дружеството, веднага могат да се направят промените по линии 10 и 10а, тъй като те не се отличават от това, което и в момента дружеството изпълнява. Промяната касае само две нови спирки. Същото се отнася и до линия 8, тъй като там само разписанието се променя, а при линия 12 има една нова спирка. Председателят на комисията по танспорт в ОбС Ивайло Петров предложи промяна да се направи и в линия 2, но само в маршрута, без промени в разписанието. 

Михаел Игнатов направи предложение от името на групата на ДБГ (НДСД, ССД, ГН) промените в останалите линии да се приемат от 1 май 2024г. Част от съветниците от останалите групи изразиха несъгласие, тъй като според тях промените трябва да бъдат направени от следващия общински съвет. Последва петминутна почивка и вносителят зам.-кмет ИРЕФ Росица Йорданова се отказа от първоначалното си предложение и прие това на местната коалиция - част от линиите да бъдат променени сега, а останалите от 1 май 2024г. 

Едва 19 съветници гласуваха предложеното решение - 18 от тях бяха за, 1 беше против. Така докладната се прие. 

Последната промяна на променената транспортна схема се отнася до автобусни линии номер 8, 10, 10а и 12, а при автобусна линия 2 се променя само маршрутът.