Художествена галерия – Добрич е домакин на изложбата „АРГО“

В експозицията са включени 76 творби – живопис, графика, скулптура на 38 автори от различни поколения

Художествена галерия – Добрич е домакин на изложбата „АРГО“

„Арго“ е поредна словесна трансформация на творчески проект, иницииран като естествена емоционална реакция в Ковид периода през 2022 година. Неговото начало като експозиция стартира първично под наименованието „Against all odds“/„Въпреки всичко“ и в чисто съдържателен характер, алюзира към противопоставяне на изживяното, чрез изразяване в и с изкуството. Изложбата, подобно на ефекта на снежната топка обогатява всяко свое ново издание, присъединявайки все повече имена на автори и произведения. Това своеобразно разширяване, налага и периодично преименуване на експозицията, която се трансформира в началото на 2023 в „Нов ноев ковчег“, а от май месец същата година е позната вече като „Арго”, име символично обвързано с кораба от древногръцката митология, водещ своите моряци към една идеална цел.Пътуваща по своята същност, изложба Арго бива видяна за първи път в Плевен, откъдето заминава за Севлиево, Варна, Търговище, Сливен. През март напуска пределите на страната и гостува на Български културен институт „Дом Витгенщайн“, Виена, Австрия. Завърнала се на родна земя е видяна отново в Благоевград, след което в Художествена галерия „Недялко Каранешев“.“


 

В Добрич  експозицията може да бъде разгледана до 31 юли.