675 хиляди българи са пътували в чужбина през април

В сравнение с април месец на миналата година, българите тази година пътуват повече за почивки и екскурзии, отколкото по работа

675 хиляди българи са пътували в чужбина през април

През април най-много пътувания е имало към Турция - 183.7 хиляди души, Гърция - 143.9 хиляди души и Румъния - 51.3 хиляди души. Останалите пътувания са отново към държави в Европа.  Най-много българи са пътували в чужбина за гостуване, обучения и други дейности - 46.3%. Следващите поводи са почивка(33%) и служебна цел(20.7%).
През изминалия месец 784 хиляди чужди граждани са пътували в България. Увеличили са се и транзитните преминавания, и почивките. От общия брой чужди граждани, посетили България, най-голям е делът на гражданите от Европейския съюз. Най-много из България са пътували румънци, турци и гърци, предимно с цел да гостуват.