Делегация от румънската община Лумина посети Шабла

Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество между двете общини по трансграничната програма „Интеррег Румъния – България

Делегация от румънската община Лумина  посети Шабла

Кметът на Лумина Думитру Киру и Фелиз Паркалабу – консултант представиха на кметския екип възможностите за бъдещо сътрудничество по трансграничната програма „Интеррег Румъния – България“ през новия програмен период 2021 – 2027 година в две направления: бедствия и наводнения и създаването на паркови пространства.
Кметът Киру покани своите бъдещи партньори от община Шабла да посетят Лумина.

След официалната част гостите разгледаха проблемните участъци от общината в селата Ваклино и Дуранкулак и Шабла – дерета, които са предпоставка за създаването на наводнения.