Изграждат рибарско селище в Крапец

Проектът „Рибарско селище - с. Крапец – Етап I“ предвижда изграждане на работилница за ремонт на рибарски лодки, паркинг за леки автомобили, рампа с усилена настилка, която ще се използва за достъп до 16 нови установки за лодки

Изграждат рибарско селище в Крапец

Новото селище ще предостави място на местните рибари в с. Крапец, където риболовът е традиционен поминък за населението, а за голяма част от него и единствен начин за препитание.
Планираните проектни дейности възлизат на 428 855 лв., от който 373 361 лв. са осигурени от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“.  Община Шабла ще съфинансира проекта с 55 493 лв.

Вторият етап от изграждането на рибарско селище предвижда изграждане на еднотипни едноетажни постройки за съхранение на риболовни принадлежности и инвентар, както и втори паркинг за леки автомобили. За осъществяването му Общината ще търси допълнително финансиране.

С обособяване на рибарското селище ще се създаде подходяща зона за пълноценен отдих и разходка покрай брега, ще се създадат благоприятни условия за съчетаване на чисто риболовните функции с туризма и отдиха. Съчетанието море, плаж, парк ще бъде допълнено с рибарски функции, които ще бъдат по-скоро атракция отколкото стопанска дейност.

С изпълнение на проекта „Рибарско селище - с. Крапец – Етап I“ ще се насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“, чрез инвестиции в подобряване средата на живот.

Срокът на изпълнение на проектните дейности е до ноември 2023 г.