Национален конкурс за рисунка – дигитална живопис и графика „Моята рисунка“ организира Младежкият център

Конкурсът за рисунка се провежда за 18-та година и е с подкрепата на Община Добрич

Национален конкурс за рисунка – дигитална живопис и графика „Моята рисунка“ организира Младежкият център

Целта на конкурса за рисунка - дигитална живопис и графика „Моята България“ e децата и младите хора да покажат своя талант, да се създаде по-голям интерес към компютърното рисуване, да се стимулира творческият потенциал на децата и младите хора.
Право на участие в конкурса имат всички деца и млади хора на възраст от 10 до 29 години /навършени към 31 декември 2023 г./ в четири възрастови групи:

· І група 10 - 12 години;

· ІІ. група 13 - 15 години;

· ІІІ група 16 - 18 години;

· ІV група 19 - 29 години;

Всеки участник може да изпрати до 2 творби.

Творбите трябва да са създадени със свободна ръка с електронните инструменти за рисуване на подходящи графични редактори на компютъра например : Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, Macromedia Free Hand, Wizard brush и др.

Всяка рисунка, участваща в конкурса, трябва да е представена на хартиен носител – формат А3, без рамка и паспарту.

Към всяка творба трябва да бъде приложена декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и следната контактна информация:

· Заглавие на творбата;

· Трите имена на автора;

· Дата и година на раждане;

· Точен адрес;

· Учебно заведение (школа);

· Адрес за кореспонденция - e-mail; телефон

· Име на програмния продукт с който е създадена.

Изисквания към творбите е да не са изработени върху готови картини, рисунката да не е участвала в други конкурси и творбите да са авторски. 

Ще бъдат връчени предметни награди във всяка възрастова група. Компетентно жури ще определи наградените участници в националния конкурс.

Рисунките трябва да бъдат изпратени с пощенско клеймо най-късно до 25 април 2023 г., на адрес:

Младежки център

за конкурса “Моята България”

пл. „Стария орех” №1, ПК 15

9300 гр. Добрич

Резултатите ще бъдат обявени на 05.05.2023 г. на сайта на Младежки център – Добрич - www.ycd.bg и на фейсбук страницата на центъра.

За допълнителна информация: тел: 058/60-26-91

0884 311 430 ; 0888 008 483

e-mail: mcd.konkurs@gmail.com