На 7 март обсъждат публично капиталовите разходи на Община Добричка за 2023 г.

Публично обсъждане на разчетите за капиталови и инвестиционни разходи на Община Добричка за 2023 г. ще започне в 10.00 ч. на 7 март в зала 108 в сградата на общинската администрация на ул.„Независимост“ №20.


На 7 март обсъждат публично капиталовите разходи на Община Добричка за 2023 г.

Предложения, мнения и препоръки могат да се представят и в Информационния център  или  на електронен адрес obshtina@dobrichka.bg  до 17.00 ч. на 07.03.2023 г. 
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата и ще се приложи към проекта на Програмата за капиталови разходи на Община Добричка за 2023 година.

Покана за участие в публичното обсъждане е отправена към   общинските съветници, кметовете на кметства, кметските наместници, граждани и заинтересовани лица.