Възрожденското дело на Ахил Карамузов

В библиотеката в Добрич са показани всички книги на Ахил Карамузов

Възрожденското дело на Ахил Карамузов

На 1 март 2023 година се навършват 90 години от рождението на Ахил Евтимов Карамузов - добрички музикален педагог, цигулар, историк, краевед, изследовател и летописец на музикалния живот в Добрич, с принос към добруджанската култура.
По повод годишнината, библиотеката организира изложба на библиотечни документи, която представя всички книги на Ахил Карамузов, негови публикации, материали за него. На вниманието на посетителите са и документи от неговия личен архив, съхраняван в библиотеката. Това са ръкописите на „Летопис на музикалната култура в Добрич (1878-1998)“, „Летопис на музикалния живот“ и „Музиката в Добрич през II-та половина на XIX и XX век“, „Симфонизмът в музикалния живот на Добрич“, статии, доклади, кореспонденция, програми. Гостите на изложбата могат да се запознаят с поредица от статии в периодичния печат, в които авторът хронологично разказва за активния и наситен със събития музикален живот в Добрич и Добруджа от средата на XIX век до наши дни.

Изложбата се намира в централното фоайе и може да бъде разгледана от 1 до 31 март 2023 г.