Министерството на земеделието ще проведе информационна среща в област Добрич

Преди срещата могат да бъдат задавани и предварително въпроси на мейл: vaprosi_mzm@mzh.government.bg

Министерството на земеделието ще проведе информационна среща в област Добрич

Министерството на земеделието започва национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. от 6 февруари 2023 г. Инициативата има за цел да запознае земеделските стопани с условията за прилагането на инструментите по него. В рамките на събитията ще бъдат представени различните интервенции, разписани в Стратегическия план, като земеделските стопани ще могат да задават въпроси на екипа от експерти на Министерството на земеделието.
Графикът за провеждане на информационната кампания е направен на регионален принцип. В Добрич срещата ще се проведе на 9 февруари от 11.00 часа. Тя ще бъде обща за стопаните от областите Варна, Шумен, Силистра и Добрич.