Фотоизложба за Освобождението представя музеят в Областна администрация

Фотоизложбата „И сложиха главите си за Отечеството” е подредена по повод 145-гоишнината от Освобождението на Добрич от оманско робство.

Фотоизложба за Освобождението представя музеят в Областна администрация

Експозицията от снимки е подбрана от Регионалния исторически музей в сградата на Областната администрация. На 27 табла са проследени хронологично борбите на добруджанските българи за свобода – от хайдушкото движение до участието в организираното национално-освободително движение. Посетителите ще научат имената на малко познати революционери – родени или живели в Добруджа, участници в легиите на Раковски, в четническите акции, революционните комитети на Левски, подготовката на Априлското въстание. Целта на изложбата е да покаже, че и добруджанските българи дават своя дан в борбата за свобода и не остават встрани от всенародните усилия за отхвърляне на петвековното робство. Представени са и опълченците от Добруджа, взели участие в Руско-турската Освободителна война. Акцент е поставен върху събитията, довели до Освобождението на България и Добруджа. Проследен е ходът на Руско-турската война и настъплението на корпуса на ген. Цимерман в Добруджа през зимата на 1878 г. Подробно е описан и боят край Добрич на 26 януари, който е последното голямо сражение във войната.