Община Шабла купува електрически автомобил за Социалния патронаж

Община Шабла кандидатства с проектно предложение за закупуване на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашния социален патронаж. Проектът е одобрен от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

Община Шабла купува електрически автомобил за Социалния патронаж

Средствата за новия автомобил са  от Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“.  Общата му стойност е в размер на 80 550 лв. От тези средства 35 997,79 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите са собствено финансиране.
По проекта ще бъде доставен нов, неупотребяван изцяло електрически лекотоварен автомобил за Домашен социален патронаж – Шабла. По този начин ще се обнови и модернизира автопарка на услугата, в която ежедневно се приготвя и доставя храна на повече от 140 потребители от 11 населени места на територията на общината. С доставката на предвидения в проекта лекотоварен автомобил ще се повиши качеството на предоставяните услуги – домашен патронаж и топъл обяд, създавайки условия за намаляване на разходите за издръжка на дейността, оптимизиране на графика за доставка на храна до домовете на потребителите, подобряване на работната среда, както и за повишаване на мотивацията на обслужващия персонал, предоставящ услугата.