Общината с два проекта, насочени към възрастните хора

"Освен от добра и поддържана инфраструктура един град има нужда и от добра социална политика. Затова за нас е изключително важно да работим по проекти с фокус подпомагане на хората в нужда с различни услуги" - посочва във Facebook пост кметът Йордан Йорданов

Общината с два проекта, насочени към възрастните хора

Два от проектите на Общината са насочени към възрастните хора, които се нуждаят от подкрепа и помощ в домашна среда. 115 жители получават топъл обяд по проект на Община Добрич по „Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027“. Топлият обяд ще бъде предоставян до 30.04.2025 г. 
Другият проект е продължение на дейностите „Патронажна грижа+„Грижа в дома на Община град Добрич“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейски социален фонд плюс.

321 жители ще бъдат подпомогнати с интегрирана здравно-социална услуга в домашна среда. Проектът е със срок на изпълнение 05.01.2024 г.