Община Добрич организира информационна среща за енергийно обновяване на жилищни сгради

Първата информационна среща ще се проведе този четвъртък, 19 януари, от 17.30 часа в залата на Общинския съвет в община Добрич

Община Добрич организира информационна среща за енергийно обновяване на жилищни сгради

На информационната среща, организирана от Община Добрич, поканени да присъстват са председатели и членове на УС на сдружения на етажната собственост, които проявяват интерес във връзка с възможността за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I”, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост.