Отпускат 1,8 млн. лева за участия в изложения

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди финансов ресурс от 1 800 000 лева по схемата на държавна помощ „Помощ за участие в изложения“. Схемата „Помощ за участие в изложения” е с удължено действие до 30.06.2023 г.

Отпускат  1,8 млн. лева за участия в изложения

Помощта е насочена към земеделски стопани, заети с първично производство на земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ и на предприятия, извършващи дейност в преработката на земеделски продукти.Подпомагат се малки и средни предприятия (земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители) чрез развъдни организации или други организации, посредством предоставяне на субсидирани услуги.

Допустими за подпомагане са следните разходи:  такси за участие, разходи за път и разходи за транспортиране, разходи за публикации и уебсайтове за обявяване на събитията, наем на изложбени помещения и щандове и разходите за тяхното монтиране и демонтиране.