Близо пет часа продължиха дебатите за облика на центъра в Общинския съвет на Добрич

Проектите, класирани на първите три места, бяха представени подробно от своите автори по време на извънредната сесия, свикана по желание на група общински съветници.

Близо пет часа продължиха дебатите за облика на центъра в Общинския съвет на Добрич

На извънредната сесия на Общинския съвет, отредена на темата за обновяването на централната пешеходна зона на Добрич, присъстваха и авторските колективи на трите класирани от международното жури проекта. 
След всяко изложение общинските съветници имаха правото да задават въпроси. Членовете на местния парламент се интересуваха дали авторите на проектите могат да дадат гаранции, че техните идейни проекти ще се вместят в предвидения бюджет от 12 милиона лева. Чуха се въпроси и по отношение на начина, по който се предвижда да се осъществява паркирането около центъра, както и дали се запазват настоящите паркоместа и ще се изграждат ли нови. Разбира се, не беше пропуснат и въпросът относно вида на настилката, която архитектите са заложили в проектите си. Интерес предизвика и темата колко време ще е необходимо на всеки екип да разработи проекта си, тъй като това е от съществено значение и относно периода, в който може да се започне със строителните дейности. 


По време на представянето на проектите стана ясно, че предвиденият бюджет от 12 милиона лева не би бил достатъчен за поставянето на гранитни плочи от поне 8 см дебелина. Цената на самия гранит, цитирана на сесията, заедно с цената за полагането му, би струвала за тази площ около близо 10 милиона лева. Затова и проектантите са намерили други варианти, които да отговарят на изискванията за устойчивост, износване и естетика. 

Това, по думите на авторите на проектите, вероятно ще бъде само първата от още много срещи за обществен дебат, независимо от това кой от проектите ще бъде окончателно приет за проектиране и изпълнение.


Международният конкурс стартира по реда на ЗОП и цялата процедура вече е извървяна. Решението на възложителя вече е влязло в сила и не е обжалвано. Следващият етап е авторите на класираните на първите три места проекта да бъдат поканени за договаряне, като последователността ще бъде определена чрез жребий. Участниците ще бъдат оценявани чрез предварително изработена методика. 


Процесът на договарянето ще се проведе от комисия.  Компетенцията за окончателен избор на проект е на възложителя, а именно кмета на Община Добрич. Затова и тази роля не може да бъде изпълнена от Общинския съвет. Съгласно ЗОП и правилника за прилагането му отговорността за избор на изпълнител на проекта се полага на възложителя, стана ясно още на извънредната сесия. 

Общинският съветник Иво Пенчев се противопостави на този факт и предложи на съветниците все пак да бъде дадена възможност да подкрепи един от класираните проекти. 

Дебатът ще продължи на редовната сесия на Общинския съвет на Добрич, която ще се проведе на 31 януари от 9.00 часа.