Окръжният съд ще проведе утре поредно заседание по делото на МБАЛ Добрич срещу нейни служители

Делото беше заведено по искова молба на МБАЛ Добрич за установяване на незаконността на обявената на 13 октомври миналата година ефективна стачка и провеждана предупредителна ефективна стачка и се води срещу служители на лечебното заведение.

Окръжният съд ще проведе утре поредно заседание по делото на МБАЛ Добрич срещу нейни служители

На последното си заседание през ноември месец миналата година Окръжният съд в Добрич поиска допълнителни доказателства по делото. Първоначално то се водеше срещу 136 служители на МБАЛ Добрич, като след заявено желание на част от посочените в списъка да не участват в обявената стачка с искане за по-високо заплащане, те бяха отстранени от исковата молба. Ответници към момента са 53 лица, за които се твърди, че са работници/служители в болницата и са участвали в обявяването и провеждането на стачни действия.
В предявената пред съда искова молба МБАЛ-Добрич излага твърдения за незаконност на обявена ефективна стачка и провеждана по график предупредителна стачка. Твърди се, че не е налице колективен трудов спор по смисъла на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, че работодателят не е уведомен писмено за исканията на работниците/служителите, че ответниците не са провели преговори с работодателя преди началото на стачката, че липсва надлежно взето решение за обявяване на стачка с обикновено мнозинство от работниците/служителите в дружеството.

Защитата на ответниците оспорва исковете и твърди, че в МБАЛ Добрич не е провеждана нито предупредителна, нито ефективна стачка. Не е и обявявана такава, а осъществените от служителите действия съставляват форма на протест, различна от стачните действия. Твърди още, че между работодателя и служителите в МБАЛ Добрич е съществувал колективен трудов спор, възникнал през месец юни 2022г. и свързан със спазването на методиката, утвърдена от министъра на здравеопазването, за формиране на трудовите възнаграждения, както и че са представили писмено исканията си до работодателя.

Следващото заседание по делото е насрочено за утре, 11 януари, от 14.30 часа.