4 имота в центъра на града продава НАП Добрич

Местният офис обяви няколко обекта за публична продан поради неплатени в срок задължения

4 имота в центъра на града продава НАП Добрич

Публичните изпълнители от офис на НАП Добрич продават на търг с тайно наддаване самостоятелен обект, състоящ се от 13 помещения с различно предназначение за делова и административна дейност. Недвижимият имот, обявен за публична продан се намира на площад „Свобода“ в идеалния център на града и е с площ от 420,00 кв.м., ведно с 66,61 кв.м. идеални части от общите части на сградата. Първоначалната тръжна цена на имота е 219 847,50 лв., информират от НАП.
В същата административна сграда са обявени за продажба още 3 недвижими имота - склад със застроена площ от 82,97 кв.м. с първоначална цена: 25 110,00 лв; самостоятелен обект за обществено хранене - 132,87 кв.м. и първоначална цена: 58 050,00 лв; цех - 307,83 кв.м. и първоначална цена: 160 852,50 лв. В сградата се осъществява шивашка дейност, има електричество, водоснабдяване, асансьор и санитарен възел.

За да участват в търга, кандидат-купувачите трябва да внесат по банков път депозит в размер 20 на сто от обявената начална продажна цена на вещите, който следва да е постъпил от 17.01.2023 г. до 23.01.2023 г. включително. В този срок се подават и предложенията за участие в търга на адрес гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7. Оглед на вещите може да се извърши до 23.01.2023 г. след предварителна уговорка с публичния изпълнител.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП   Варна офис Добрич, и на интернет страницата на НАП в портала за продажби.