VI Областен конкурс за есе на тема „Каква е цената да бъдеш харесван?“

В шестото издание на Областният конкурс за есе, организаторите от Община град Добрич, Младежки център – Добрич и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, поставиха темата: „Каква е цената да бъдеш харесван?“

VI Областен конкурс за есе на тема „Каква е цената да бъдеш харесван?“

Целта на конкурса е да  провокира децата и младите хора да разсъждават и споделят мнението си по обществено значими теми, които допринасят за изграждането на личността им.
В реалната и електронната пощенски кутии на Младежки център – Добрич пристигнаха общо 116 есета, чиито автори на възраст от 11 до 19 години, разказват, размишляват и дават различни отговори. Всички есета са предоставени на вниманието на компетентното жури, което за поредна година ще определи най- добрите сред тях.

Председателят на Дружеството на писателите Сашо Серафимов е председател на журито. А негови членове са  Петранка Божкова – филолог, поет,член на Съюза на българските писатели и наСъюза на българските журналисти и Мария Методиева – филолог, председател на Фондация „Св. Николай Чудотворец“.