Днес е МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ОТМЯНА НА РОБСТВОТО

Отбелязва се от 1950 г. с резолюция на Общото събрание на ООН от 2 декември 1949г.

Днес е МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ОТМЯНА НА РОБСТВОТО

Целта на деня е да се насочи вниманието на обществеността върхупремахването на съвременните форми на робство като трафика на хора,сексуалната експлоатация, детския труд, принудителния брак и насилственотонабиране на деца за използване във въоръжени конфликти