Планови прекъсвания на електрозахраването на 2 декември

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Планови прекъсвания на електрозахраването на 2 декември

В периода 28.11.2022 - 02.12.2022 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Черна, с. Телериг, с. Северци, с. Крагулево.
В периода 28.11.2022 - 02.12.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Нейково; обект на В и К.

В периода 28.11.2022 - 02.12.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Било.

В периода 01.12.2022 - 02.12.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Добрич – ул. „Дора Габе“ – 8; ул. „Захари Стоянов“ – 8 вх. А, Б, В; 49 вх. А, Б, В; ул. „Кирил и Методий“ – 18 вх. Б; 20; 22; 26 вх. А, Б; 28 вх. А, Б; 30 вх. А, Б; ул. „Любен Каравелов“ – 17; ул. „Стоян Михайлов“ – 13, 24, 26 вх. А, Б; бул. „Трети март“ – 16 вх. А, Б; 20 А, Б; ул. „Независимост“ – 17 вх. А, Б; 19 вх. А, Б, В, Г. Смущенията  на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

В периода 29.11.2022 - 02.12.2022 от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дуранкулак: ул. 1, ул. 2, ул. 14, ул. 15, ул. 8, ул. 7, ул. 17, ул. 15 и пресечките около тях.

В периода 01.12.2022 - 02.12.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Одърци; ЕТ СПИРИДОН СПИРИДОНОВ - ЙОСА; ЕТ ДЕТЕЛИНА-ГОСПОДИН ТОДОРОВ; АТАНАСОВИ 21 ООД .

На 02.12.2022 от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Златия.

На 02.12.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: бул. „Добруджа“ 1, 9, 28, 30, 60, ул. „Иларион Макариополски“ 1, 3, бул. „25 Септември“ 60, 62, 64, ул. „Крайовски договор“ 28, 30, ул. „Генерал Киселов“ 1, 5, ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ, АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, „ТУРИСТ – СТРОЙ – КОМЕРС“ ЕООД, „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „БУЛСАТКОМ“ ЕАД, ДХД КУЛТУÐ �А ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ, „ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ“, ПТК „ДОБРУДЖАНЦИ“,светофар на кръстовище на бул. “Добруджа“ и бул. „25 Септември“.