Над половин милион българи са пътували в чужбина през октомври

Данните на НСИ показват, че през октомври 2022 г. най-много български граждани са пътували към Турция - 160.6 хил. и Гърция - 145.1 хил.

Над половин милион българи са пътували в чужбина през октомври

За разлика от летните месеци, когато българите пътуват в чужбина основно за  почивка или екскурзия, през октомври най-много са пътуванията с цел гостуване, обучение, посещение на концерти и спортни мероприятия-42.3%, а на почивка и екскрузия са пътували 35.4%.
През октомври 2022 г. посещенията на чужденци в България са 847.1 хил.или с 49.2% повече в сравнение с октомври миналата година.  Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели.

От общия брой чужденци, посетили България през октомври 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 46.4% и достига 392.7 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румънияи Гърция. А от държавите, които са извън ЕС, най-голям брой посещения у нас са регистрирани от Турция.