На три детски градини в Добрич ще бъдат монтирани фотоволтаични панели

Ще бъдат монтирани 111 фотоволтаични панела, които ще доведат до енергийна самостоятелност на забавчките

На три детски градини в Добрич ще бъдат монтирани фотоволтаични панели

Фотоволтаичните панели ще бъдат монтирани на ДГ №18 „Дора Габе“,  ДГ №12 „Щурче“ и ДГ №20 „Радост“. Дейностите ще бъдат реализирани по проект  „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“, който беше представен в община Добрич.
Проектът се реализира в пратньорство между три общини-Добрич, Добричка и Крушари и норвежка компания. Общата стойност на проекта е 708 278 лв, като община Добрич ще получи 261 430 лв., община Добричка - 185 453 лв,, а община Крушари  – 196 162 лв. Проектът се изпълнява с безвъзмездна финансова помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021“.

Основната цел е да се приложат устойчиви иновативни мерки и добри практики в сектор енергетика и разработване на стратегически документи, водещи до смекчаване на изменението на климата чрез намаляване на емисиите на парникови газове.

В община Добричка са избрани  сградите на социалните заведения в село Опанец - Дома за пълнолетни лица с деменция и Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция. Там ще бъдат монтирани 54 фотоволтаични панела. Толкова ще бъдат монтирани и на СУ “Христо Смирненски“ в с. Крушари.

Проектът трябва да приключи до края април 2024г.

Това е бъдещето, към това сме се насочили и за други сгради, включително и общината. Това са първи стъпки към това голяма част от общинските сгради по един или друг начин да придобият такава енергийна независимост, сподели кметът Йордан Йорданов.