Кои са печелившите сред участниците в Световния ден на ходенето?

Ясни са вече печелившите от томболата за участниците в Световния ден на ходенето 2022, проведен на 8 октомври в Добрич.

Кои са печелившите сред участниците в Световния ден на ходенето?

Комисия с председател Несрин Йълмаз – гл. експерт „Образование, младежка, етническа и интеграционна политика“ в Община град Добрич и членове Калоян Костов – ст.експерт в Община Добрич и Марияна Симеонова – гл. експерт „Училищно образование“ в Община Добрич изтеглиха номерата на 87 участници, които печелят награди. В маратона се включиха 450 граждани и гости на Добрич. 
Специалната награда - велосипед, печели притежателят на талон №019009 Спечелилият е необходимо да се обади на тел. 058 603 325 относно организацията на получаването на наградата, както и да представи печелившия талон.

Поощрителните награди могат да бъдат получени срещу представяне на печелившите талони на 11-ти, 13-ти, 14-ти  и 17-ти октомври в Дирекция „Хуманитарни дейности“, ул. „Независимост“ №7 ет. 8, стая 811 от 8.00 ч. -12.00 ч. и от 13.00 ч. -17.00 ч. Всички награди са осигурени от Община Добрич.

Награди:

Номер на талон Специална награда

019009 велосипед

Номер на талон Поощрителна награда

1. 013656 топка футбол

2. 019096 топка футбол

3. 013691 топка футбол

4. 019022 топка футбол

5. 013708 топка футбол

6. 013697 топка футбол

7. 013585 топка футбол

8. 019075 топка футбол

9. 013799 топка футбол

10. 013542 топка футбол

11. 013647 топка футбол

12. 013655 топка футбол

13. 019010 топка футбол

14. 013695 топка футбол

15. 013706 топка футбол

16. 013737 топка футбол

17. 013678 топка футбол

18. 013681 топка футбол

19. 019007 топка футбол

20. 013512 топка футбол

21. 013532 топка футбол

22. 013753 топка волейбол

23. 013514 топка волейбол

24. 019048 топка волейбол

25. 013588 топка волейбол

26. 013616 топка волейбол

27. 013528 топка волейбол

28. 013624 топка волейбол

29. 013658 топка волейбол

30. 013716 топка волейбол

31. 013798 топка волейбол

32. 013762 топка волейбол

33. 013730 топка волейбол

34. 013721 топка волейбол

35. 019061 топка баскетбол

36. 019056 топка баскетбол

37. 013004 хилки за тенис

38. 013573 хилки за тенис

39. 013644 хилки за тенис

40. 013652 хилки за тенис

41. 019077 хилки за тенис

42. 013562 хилки за тенис

43. 019026 хилки за тенис

44. 013547 хилки за тенис

45. 013727 хилки за тенис

46. 013513 хилки за тенис

47. 013581 хилки за тенис

48. 013712 хилки за тенис

49. 013578 въже

50. 019013 въже

51. 013738 въже

52. 013619 въже

53. 013590 въже

54. 013524 въже

55. 013686 въже

56. 013534 въже

57. 013587 въже

58. 013580 въже

59. 019019 въже

60. 013516 въже

61. 013572 въже

62. 019021 въже

63. 013610 федербал

64. 013556 федербал

65. 013576 федербал

66. 013505 федербал

67. 013749 раница

68. 013550 раница

69. 013722 раница

70. 019092 раница

71. 013710 раница

72. 013600 раница

73. 019065 раница

74. 013510 раница

75. 013731 раница

76. 019083 раница

77. 013523 раница

78. 013729 раница

79. 019046 раница

80. 019055 раница

81. 019047 раница

82. 013630 раница

83. 013066 раница

84. 013034 раница

85. 013099 раница

86. 013011 раница