Специалисти от БАН, земеделски производители и представители на туристическия бизнес събира форум в Община Добричка

Форумът, който ще се проведе в община Добричка, има за цел да постави за обсъждане устойчивото развитие на земеделието в Добруджа.

Специалисти от БАН, земеделски производители и представители на туристическия бизнес събира форум в Община Добричка

Събитието „От земята до трапезата у дома и на масата на туриста“ се организира от Сдружение „Граждани +“ – гражданска инициатива „Глобален Добрич“, Регионален Академичен Център БАН – Добрич, Института за икономически изследвания при Българската академия на науките, Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ на Министерството на образованието и науката, със съдействието на Община Добричка.   
На форума, който ще събере специалисти на БАН в областта на аграрната и регионалната икономика, местни земеделски производители, преработватели, търговци, както и представители на туристическия бизнес в района, ще присъства и кметът на Община Добричка Соня Георгиева. 

Във фокуса на дискусиите ще бъдат възможностите за повишаване на добавената стойност в селското стопанство на Добруджа като начин за подобряване на демографските, икономическите, социалните и екологичните показатели на региона.

Регистрацията за участие в дискусията ще започне в 12:30 часа. Кръглата маса ще започне в 13.00 ч. на 17 октомври в зала 108 в сградата на Община Добричка на ул. „Независимост“ 20.