Добричкият окръжен съд назначи експертиза за вменяемостта на подсъдим за убийство

Добричкият окръжен съд не даде ход на наказателното дело срещу обвинения в убийство на съпругата си Веселин К. Василев, и назначи съдебно-психологична и психиатрична експертиза на подсъдимия. Вещите лица трябва да установят, дали той разбира извършеното, може ли ръководи постъпките си, да възприема фактите по обвинението и да дава достоверни обяснения. Експертното заключение ще отговори също, налага ли се преоценка, дали Веселин Василев е могъл да ръководи постъпките си и да разбира свойството и значението на извършеното към датата на деянието.

Добричкият окръжен съд назначи експертиза за вменяемостта на подсъдим за убийство

Срещу 29-годишния мъж е повдигнато обвинение за това, че на 18.05.2010 г. в Добрич, умишлено е умъртвил чрез удушаване 22-годишната си съпруга Радка по особено мъчителен за нея начин.Веселин Василев и пострадалата живеели на семейни начала и имат три малолетни деца. Половин година преди инцидента починала майката на подсъдимия и според близките му той трудно преживял смъртта й. Споделял, че го боли главата, ставал нервен и се ядосвал по нищожни поводи. Около обяд във фаталния ден пострадалата заявила на Василев, че си заминава и няма да живее повече с него. Той я бутнал на леглото и започнал да я души с ръце. Смъртта й е настъпила вследствие на механична асфикция от душене с ръце. След това излязъл навън и се обадил на съсед да извика Бърза помощ.

Направената в досъдебното производство психиатрична експертиза дава заключение, че Василев не страда от душевно заболяване и към 18.05.2010 г. и след това е вменяем.

Днес Добричкият окръжен съд докладва получена от Психиатричното отделение към Затвора Ловеч епикриза, която показва, че подсъдимият е изписан от там на 03.11..2010 г. с диагноза психично разстройство. Това и поведението му в съдебната зала днес мотивираха съда да приеме, че е необходима актуална психична и психиатрична експертиза, която да установи вменяемостта и способността на Василев да възприема фактите по делото и да дава обяснения по тях.

Съдът допусна за съвместно разглеждане предявените от името на трите деца на подсъдимия граждански искове и ги конституира, чрез техния процесуален представител, като граждански ищци и частни обвинители.

Родителите на пострадалата, които сега отглеждат децата й, не предявиха претенции към Василев.

Той е от Добрич, има основно образование, не работи, не е осъждан.

По молба на адвоката на подсъдимия съдът допусна предварително изслушване по реда на съкратеното съдебно следствие.

Процесът бе отложен за 29.11.2010 г.