3 убийства в областта за 10 месеца

От началото на 2010 г. до 31.10.2010 г. на територията на ОД МВР Добрич са регистрирани 2411 престъпления, от които са разкрити 1067 престъпления, с процент на разкриваемост 44.26%. Разкрити са и 369 престъпления, извършени през предходни периоди. За същия период на 2009 г. са регистрирани 2552 престъпления, от които са били разкрити 1116 престъпления, с процент на разкриваемост 43.73%.

3 убийства в областта за 10 месеца
През десетте месеца на 2010 г. са регистрирани 3 убийства, които са разкрити и 47 грабежа, от които 17 са разкрити. За същия период на 2009 г. са извършени 3 убийства, от които е разкрито 1 и 77 грабежи, от които са били разкрити 22.

         Най-голям дял от регистрираните на територията на дирекцията престъпления са кражбите на имущество- 1363 кражби, от които са разкрити 466. За същия период на 2009 г. са регистрирани 1184 кражби, от които са били разкрити 409.


         От началото на годината до 31.10.2010 г. на територията на ОД МВР Добрич са регистрирани 150 престъпления, извършени от 131 непълнолетни лица. За същия период на 2009 г. от 115 непълнолетни лица са извършени 147 престъпления.

             Във връзка с празника на Българската полиция 08.11.2010 г., с “Обявяване на благодарност” от Директора на ОД МВР Добрич са наградени 21 служители и с “Обявяване на благодарност” от Министъра на вътрешните работи са наградени 3 служители. Директора на ОД МВР Добрич е наградил с “Писмена похвала” 11 служители.  Наградени с “Почетен медал на МВР” са 2 служители на дирекцията.