До 12 август КЕВР казва за увеличението с 60% на цената на природния газ

До 12 август трябва да стане ясно, дали Комисията за енергийно и водно регулиране ще одобри поисканото от "Булгаргаз" увеличение в цената на природния газ с близо 60%.

 До 12 август КЕВР казва за увеличението с 60% на цената на природния газ

На 9 август КЕВР ще заседава по цената на газа за месеца, но отсега е ясно, че голяма възможност за въздействие надолу от поисканите близо 300 мегаватчас няма, посочи възстановеният председател на регулатора Иван Иванов: 


"Ситуацията, която всъщност беше развита през последните седмици, при моето встъпване отново в длъжност "председател на КЕВР" към момента, не може да бъде променена тази цена съществено". 

"В тежката ситуация, в която е изправена страната ни по отношение доставките на газ, "Булгаргаз" трябва да осигури количествата за регулирания пазар – топлофикациите и битовите потребители", подчерта шефът на КЕВР.

Комисията ще направи всичко възможно, за да намери решение за облекчаване положението на потребителите, включително с разнообразяване на доставките, като подчерта значението на интерконектора Комотини – Стара Загора.

Ще се търсят решения и цената на природния газ да не се променя драстично до 1 януари 2023 г.

Иванов съобщи още, че новите цени на електро и топлинната енергия, утвърдени на 1 юли ще се запазят до края на годината. 

При продължаващо поскъпване на природния газ след 1 януари обаче, е възможно да се стигне до поскъпване на парното: 

"Мерките, които се надяваме да предприемем, както и да се надяваме на успокояване на международните цени на природния газ, няма да наложат корекция на цената на топлинната енергия". 

Иванов не подмина и проблема с тежкото състояние на "Топлофикация София":

"Топлофикация София" практически не се издължава за покупката на природен газ и е в много тежко състояние по причина, че трябва да фактурира цени от порядъка на 120 лв. на мегаватчас, а купува природен газ при цени не по-малко от два пъти по-високи".

Иванов не допусна, че ще се върви към възобновяване на доставките от руската страна. Според него по-скоро ще се търсят възможности за тяхното разнообразяване.