Община Добрич извършва ремонтни дейности в детските ясли и социални услуги

Ремонтни дейности в зависимост от необходимостта, извършва Община Добрич в три детски ясли, Детска млечна кухня и социалните услуги.

Община Добрич извършва ремонтни дейности в детските ясли и социални услуги

В детските ясли с номера 4, 5 и 6 ще бъде поставен фаянс и теракот в кухните, изливните помещения, ще се укрепят терасите, стълбищата, ще бъде поставен и фаянс в пералното помещение на детска ясла № 6. 


Ще се ремонтират стените и подовите настилки, където има нужда.

Предвидени са и строително – ремонтни дейности в Детска млечна кухня. В Комплекса за социални услуги за деца и младежи с увреждания са предвидени строително – ремонтни дейности в къщичките с номера 1, 2 и 4.

В КСУ „Палитра“ ще се ремонтира покрива и са планирани строително – ремонтни дейности в Защитени жилища и Центъра за социална рехабилитация и интеграция.

В Дом стари хора е предвиден ремонт на покрива и отпушвания на водосточните тръби, както и ремонт на санитарните помещения.