Свободни работни места в Добрич на 27 юни

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 27 юни

ДБТ - Добрич
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Математика1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Математика (Математика и Информатика)1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Математика (Математика)1

Лекар, образование - Висше / Медицина6

Медицинска сестра, образование - Висше / Медицина (медицинска сестра)2

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Педагогика (БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ)1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), образование - Висше / Педагогика (НУП, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ)2

Учител, ресурсен, образование - Висше / Педагогика (СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА)1

Счетоводител, образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Филология (Английска филология)1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Филология (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА)1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Филология (Руска филология - магистър)1

Сметосъбирач, образование - Начално5

Общ работник, образование - Начално,Основно9

Мияч, съдове (ръчно), образование - Начално,Основно2

Общ работник, образование - Начално,Основно1

Камериер/камериерка, образование - Основно4

Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно10

Общ работник, образование - Основно1

Помощник-готвач, образование - Основно (помощник готвач)5

Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно,Начално2

Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно,Начално10

Чистач/ Хигиенист, образование - Основно,Начално6

Общ работник, промишлеността, образование - Основно,Начално5

Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно,Начално1

Зареждач, материали и полуфабрикати, образование - Основно,Начално,Без образование20

Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно10

Анкетьор, образование - Основно,Средно5

Камериер/камериерка, образование - Основно,Средно4

Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно10

Шивач, образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи5

Готвач, образование - Основно,Средно / Хранителни технологии3

Машинен оператор, запечатване, образование - Средно3

Пиколо, образование - Средно2

Рецепционист, хотел, образование - Средно10

Продавач-консултант, образование - Средно2

Рецепционист, хотел, образование - Средно6

Машинен оператор, хлебни изделия, образование - Средно3

Шофьор, куриер, образование - Средно1

Водач, селскостопански машини, образование - Средно1

Продавач-консултант, образование - Средно1

Сервитьор, образование - Средно2

Хост (хостеса), образование - Средно5

Иконом, образование - Средно4

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно (шофьор "СЕ" категория)1

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно (шофьор "СЕ" категория)2

Птицевъд, образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство2

Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1

Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно (средно професионално шлосер )1

Монтьор, земеделски машини, образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Средно (Монтьор ССМ)1

Техник, строителство и архитектура, образование - Средно / Строителство1

Работник, поддръжка на пътища, образование - Средно / Строителство2

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно / Транспортни  услуги (шофьор "СЕ" категория),Основно (шофьор "СЕ" категория)2

Барман, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно1

Барман, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно1

Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)4

Помощник-готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно2

Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене),Средно5

Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно4

Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно8

Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно5

Помощник-готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно2

Администратор, хотел, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно8

Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно20

Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно1

Работник, кухня, образование - Средно / Хранителни технологии,Средно1

Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии,Средно (готвач)5

Работник, товаро-разтоварна дейност, образование - Средно,Основно1

Камериер/камериерка, образование - Средно,Основно3

Главен камериер/камериерка, хотел, образование - Средно,Основно5

Помощник-готвач, образование - Средно,Основно9

Машинен оператор, производство на пластмаса, образование - Средно,Основно2

Носач-товарач, стоки, образование - Средно,Основно1

Шофьор, автокран, образование - Средно,Професионална квалификация / Транспортни  услуги (шофьор автокран)1

Администратор, хотел, образование - Средно,Средно1

Барман, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10

Администратор, хотел, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг1

Готвач, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)2

Барман, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене)15

Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)2

Домакин-чистач, сграда, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно3

Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии1

Готвач, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии20

Филиал Балчик

Сервитьор2

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Начална Училищна Педагогика)1

Гладач, образование - Основно3

Помощник-готвач, образование - Основно2

Работник, кухня, образование - Основно2

Градинар, сезонен, образование - Основно5

Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно2

Машинен оператор, пералня/перачница, образование - Основно3

Камериер/камериерка, образование - Основно,Средно2

Помощник-готвач, образование - Основно,Средно1

Готвач, образование - Професионална квалификация (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)3

Пазач, образование - Средно2

Главен готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Главен Готвач)1

Готвач, образование - Средно,Основно1

Филиал Добричка

Чистач/ Хигиенист, образование - Основно2