Свободни работни места в Добрич на 27 юни

Свободни работни места в Добрич на 27 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Математика1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Математика (Математика и Информатика)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Математика (Математика)1


Лекар, образование - Висше / Медицина6


Медицинска сестра, образование - Висше / Медицина (медицинска сестра)2


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Педагогика (БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ)1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), образование - Висше / Педагогика (НУП, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ)2


Учител, ресурсен, образование - Висше / Педагогика (СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА)1


Счетоводител, образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Филология (Английска филология)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Филология (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Филология (Руска филология - магистър)1


Сметосъбирач, образование - Начално5


Общ работник, образование - Начално,Основно9


Мияч, съдове (ръчно), образование - Начално,Основно2


Общ работник, образование - Начално,Основно1


Камериер/камериерка, образование - Основно4


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно10


Общ работник, образование - Основно1


Помощник-готвач, образование - Основно (помощник готвач)5


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно,Начално2


Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно,Начално10


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно,Начално6


Общ работник, промишлеността, образование - Основно,Начално5


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно,Начално1


Зареждач, материали и полуфабрикати, образование - Основно,Начално,Без образование20


Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно10


Анкетьор, образование - Основно,Средно5


Камериер/камериерка, образование - Основно,Средно4


Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно10


Шивач, образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи5


Готвач, образование - Основно,Средно / Хранителни технологии3


Машинен оператор, запечатване, образование - Средно3


Пиколо, образование - Средно2


Рецепционист, хотел, образование - Средно10


Продавач-консултант, образование - Средно2


Рецепционист, хотел, образование - Средно6


Машинен оператор, хлебни изделия, образование - Средно3


Шофьор, куриер, образование - Средно1


Водач, селскостопански машини, образование - Средно1


Продавач-консултант, образование - Средно1


Сервитьор, образование - Средно2


Хост (хостеса), образование - Средно5


Иконом, образование - Средно4


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно (шофьор "СЕ" категория)1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно (шофьор "СЕ" категория)2


Птицевъд, образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно (средно професионално шлосер )1


Монтьор, земеделски машини, образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Средно (Монтьор ССМ)1


Техник, строителство и архитектура, образование - Средно / Строителство1


Работник, поддръжка на пътища, образование - Средно / Строителство2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно / Транспортни  услуги (шофьор "СЕ" категория),Основно (шофьор "СЕ" категория)2


Барман, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно1


Барман, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно1


Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)4


Помощник-готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно2


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене),Средно5


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно4


Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно8


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно5


Помощник-готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно2


Администратор, хотел, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно8


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно20


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно1


Работник, кухня, образование - Средно / Хранителни технологии,Средно1


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии,Средно (готвач)5


Работник, товаро-разтоварна дейност, образование - Средно,Основно1


Камериер/камериерка, образование - Средно,Основно3


Главен камериер/камериерка, хотел, образование - Средно,Основно5


Помощник-готвач, образование - Средно,Основно9


Машинен оператор, производство на пластмаса, образование - Средно,Основно2


Носач-товарач, стоки, образование - Средно,Основно1


Шофьор, автокран, образование - Средно,Професионална квалификация / Транспортни  услуги (шофьор автокран)1


Администратор, хотел, образование - Средно,Средно1


Барман, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10


Администратор, хотел, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг1


Готвач, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)2


Барман, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене)15


Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)2


Домакин-чистач, сграда, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно3


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии1


Готвач, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии20


Филиал Балчик


Сервитьор2


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Начална Училищна Педагогика)1


Гладач, образование - Основно3


Помощник-готвач, образование - Основно2


Работник, кухня, образование - Основно2


Градинар, сезонен, образование - Основно5


Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно2


Машинен оператор, пералня/перачница, образование - Основно3


Камериер/камериерка, образование - Основно,Средно2


Помощник-готвач, образование - Основно,Средно1


Готвач, образование - Професионална квалификация (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)3


Пазач, образование - Средно2


Главен готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Главен Готвач)1


Готвач, образование - Средно,Основно1


Филиал Добричка


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно2


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+