Вечер на толерантността в Младежи център Добрич

Младежки център – Добрич беше пресечна точка за 5 различни етнически общности, живеещи в нашия град.

Вечер на толерантността в Младежи център Добрич

В събитието се включиха представители на Арменската и Руската общност, Представителен женски хор за автентичен фолклор при НЧ „Просвета – 1900“, с. Соколово, НЧ „Мевляна – 2012“ и НЧ „Романо Дром – 2002“, гр. Добрич.
Всеки от участниците имаше възможност да представи част от своята история, бит и култура. Присъстващите на събитието научиха нови и интересни факти за всяка една народност, слушаха автентични песни и истории, разгледаха снимки от миналото и настоящето и се насладиха на пъстротата на всяка една култура.


Събрани във Вечерта на толерантността от идеята да се потърси еднаквостта в различията, да се постигне междукултурен диалог и да се преодолеят бариерите между различните етноси. 

Беше организирана и своеобразна изложба с типичните за всяка общност предмети, съхранени във времето и запазили духа на поколенията. 

Вечерта завърши с кулинарно изложение на типичните храни за всеки от петте етноса. 


 Събитието се осъществява в рамките на проект BGLD-1.003-0001 "Младежки център Добрич - Вашето днес", програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.