Науката оживява в Младежки център -Добрич

Четвъртото издание на конкурса "Науката на живо" се проведе днес в Младежки център-Добрич.

Науката оживява в Младежки център -Добрич

В него се включиха 27 отбора от СУ,,Петко Рачов Славейков“, гр. Добрич, Детски образователен център „Совичка“ – гр. Добрич, СУ „ Димитър Талев“ – гр. Добрич,  СУ,, Н. Вапцаров”- гр. Генерал Тошево, ЧОУ “Мария Монтесори“ гр. Добрич, ЧСУ “Леонардо Да Винчи“ гр. Добрич, Професионална гимназия по техника и облекло“ Дочо Михайлов“,  гр. Тервел,  СУ „ Любен Каравелов“, гр. Добрич, ОбУ „ Добри Войников“, с.Победа, общ. Добричка,   ЕГ „Гео Милев“ гр. Добрич,  СУ "Н.Й.Вапцаров" - с. Карапелит, общ.Добричка. 47 участници представиха оригинални и практични проекти от различни научни области. Посетителите на изложението имаха възможността да видят биологията, химията, екологията и физиката през погледа на младите изследователи. Еко-къща, стари, забравени контролни, рециклирани в красиви и практични изделия, слон-робот, макет на човешкото тяло, пчелна килийка и интересно сметало са само част от забележителните проекти.
Това доста затрудни работата на журито, което беше в състав:

Председател

Герасим Герасимов – преподавател по биология  и химия

Членове:

Антоанета Манева – преподавател по физика и химия

Християн Христов – завършил екология и морска биология, Директор на Център за защита на природата и животните

Константин Киров и Теодор Ганчев - членове на Консултативен съвет към Младежки център – Добрич и истински любители на науката.

Те отличиха:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА / 7 - 10 г. /:

Първа награда :

Проект: ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА. СВОЙСТВА НА ВЪЗДУХА.

Изготвен от: Дария Георгиева, СУ „Димитър Талев“ – гр. Добрич

Втора награда:

Проект: ЕКО КЪЩА

Изготвен от: Камен Димитров, СУ „П.Р. Славейков“ – гр.Добрич

Трета награда:

Проект: ПЛАТКАТА МИКРОБИТ И ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА

Изготвен от: Пресиян Колев, СУ,, Н. Вапцаров”- гр. Генерал Тошево

Поощрителна награда :

Проект: ДЕН И НОЩ. СЕЗОНИ.

Изготвен от: Божидар Енчев, Мирослав Петров, Надежда Георгиева, СУ „ Димитър Талев“ – гр. Добрич

Поощрителна награда :

Проект: СМЕТАЛО

Изготвен от: Калоян Колев, СУ,, Н. Вапцаров”- гр. Генерал Тошево

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /11 – 14 г./:

Първа награда :

Проект: ВЪЛШЕБСТВО В КИЛИЙКА

Изготвен от: Трейси Иванова, Галена Михайлова, СУ „ Любен Каравелов“ - гр. Добрич

Втора награда:

Проект: ЗАЩО РАСТЕНИЯТА СА ВАЖНИ ЗА ЖИВОТА?

Изготвен от: Васил Трифонов, Детски образователен център „Совичка“ – гр. Добрич

Трета награда:

Проект: ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ -„ЗЕЛЕНАТА ФЕРМА“

Изготвен от: Мария-Киара Йорданова, Алиса Митри, Теодора Тодорова, ЧСУ “Леонардо Да Винчи“ - гр. Добрич

Поощрителна :

Проект: КРЪВОНОСНА СИСТЕМА

Изготвен от: Туана Юсеин, Никола Иванов, СУ „ Любен Каравелов“ - гр. Добрич

Поощрителна :

Проект: ЕЛЕКТРОМАГНИТ

Изготвен от: Ангел Ангелов, ОБУ „ Добри Войников“, с.Победа, общ. Добричка

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /15 – 19 г./:

Първа награда:

Проект: ГРАДИНАТА НА БЪДЕЩЕТО

Изготвен от: Петър Карагьозов, СУ,,Димитър Талев“ – гр.Добрич

Втора награда:

Проект: ЛЕГО СЛОН

Изготвен от: София Иванова, Мирела Коларова, СУ “Любен Каравелов“- гр. Добрич

Трета награда:

Проект: РЕЦИКЛИРАНЕ

Изготвен от: Ивана Иванова, Айля Адилова, СУ,, Н. Вапцаров”- гр. Генерал Тошево


Поощрителна :

Проект: ПЛАЗМЕНА МЕМБРАНА НА СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНА КЛЕТКА

Изготвен от: Азра Нуредин, Йоана Вълчева, Райна Георгиева, ЕГ „Гео Милев“ - гр. Добрич