Свободни работни места в Добрич на 8 март

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 8 март

Работник, озеленяване1


Транжор1

Общ работникБез образование,Начално,Основно2

Специалист, поддръжка,Образование Висше 1

Фелдшер, Образование Висше / Здравни грижи1

Заместник главен счетоводител, Образование Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)1

Счетоводител, Образование Висше / Икономика (Счетоводство и контрол, Финанси),Висше / ИкономикаАнглийски2

Лекар, Образование Висше / Медицина6

Учител, практическо обучение, Образование Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по практика/Инструктор)1

Организатор дейности, Образование Висше / Социални дейности,Висше1

Счетоводител, Образование Висше / Счетоводство и данъчно облагане1

Фармацевт магистър, Образование Висше / Фармация2

Помощник-готвач, Образование Начално,Средно / Хранителни технологии,Основно,Без образование4

Камериер/камериерка, ОбразованиеОсновно5

Машинен оператор, миячна машина, Образование Основно10

Общ работник, Образование Основно4

Машинен оператор, миячна машина, ОбразованиеОсновно6

Общ работник, Образование Основно2

Машинен оператор, миячна машина, Образование Основно3

Общ работник, Образование Основно2

Камериер/камериерка, хотел, Образование Основно2

Готвач, Образование Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10

Чистач/ Хигиенист, Образование Основно,Начално9

Камериер/камериерка, Образование Основно,Средно10

Крояч, обувни изделия, Образование Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно1

Камериер/камериерка, Образование Основно,Средно / Хранителни технологии,Средно (помощник готвач)10

Кофражист, Образование Основно,Средно,Без образование5

Арматурист, Образование Основно,Средно,Без образование5

Зидар, сгради (конструкции), Образование Основно,Средно,Без образование5

Общ работник, строителство на сгради, Образование Основно,Средно,Без образование5

Готвач, Образование Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно2

Сервитьор, Образование Средно3

Помощник-готвач, Образование Средно5

Работник, правене на колбаси, Образование Средно1

Търговски помощник, Образование Средно1

Администратор, хотел, Образование СредноРуски, Английски3

Помощник-готвач, Образование Средно (помощник готвач)16

Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование Средно / Други неопределени специалности (Правоспособност за категория Тпс- МТХ (Преносима и стационарна техника – Моторни Триони и Храсторези).),Основно (Правоспособност за категория Тпс- МТХ (Преносима и стационарна техника – Моторни Триони и Храсторези1

Електромонтьор, Образование Средно / Електротехника и енергетика,Професионален колеж / Електротехника и енергетика2

Технически сътрудник, Образование Средно / Икономически науки,Висше / Икономика1

Шлосер, Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1

Монтьор, оловни акумулатори, Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно5

Шивач, Образование Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно1

Птицевъд, Образование Средно / Растениевъдство и животновъдство (животновъдство, птицевъдство, ветеринарен техник)2

Изпълнителен секретар, офис, Образование Средно / Секретарски и административни офис дейности,Средно / Икономически науки,Висше / Администрация и управление,Висше2

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование Средно / Транспортни  услуги,Средно3

Барман, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно5

Готвач, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач),СредноАнглийски3

Главен камериер/камериерка, хотел, Образование Средно,Основно1

Сервитьор, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно10

Сервитьор, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно5

Офис мениджър, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Висше / ТуризъмАнглийски1

Камериер/камериерка, хотел, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно10

Камериер/камериерка, хотел, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно9

Камериер/камериерка, хотел, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно10

Администратор, хотел, ОбразованиеСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,СредноНемски, Английски1

Барман, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,СредноАнглийски10

Готвач, Образование Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно7

Готвач, Образование Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно5

Сладкар, ОбразованиеСредно / Хранителни технологии,Средно2

Готвач, ОбразованиеСредно / Хранителни технологии,Средно1

Готвач, Образование Средно / Хранителни технологии,Средно7

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование Средно,Начално,Основно1

Животновъд, Образование Средно,Основно2

Работник, поддръжка, Образование Средно,Основно1

Шивач, обувки, Образование Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи10

Администратор, хотел, Образование Средно,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетерингАнглийски2

Главен камериер/камериерка, хотел, Образование Средно,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер)Английски2

Заварчик, Образование Средно,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно1

Шлосер-монтьор, Образование Средно,Средно (шлосер)1

Крояч, обувни изделия, Образование Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1

Администратор, хотел, Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетерингАнглийски, Руски7

Пиколо, Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10

Камериер/камериерка, хотел, Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг14

Главен камериер/камериерка, хотел, Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг3

Помощник-готвач, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг5

Сервитьор, Образование Средно10

Сервитьор, Образование СредноАнглийски10

Барман, Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман)5

Барман,Образование Средно,  Английски6

Сервитьор, ОбразованиеСредно2

Сервитьор, ОбразованиеСредноАнглийски10