Добричкият окръжен съд върна на прокуратурата дело срещу граничен контрольор на пътни такси

Добричкият окръжен съд прекрати наказателното дело срещу 66-годишния граничен контрольор на пътни такси Иван Д. Иванов от Нови Пазар и го върна на прокуратурата за отстраняване на процесуални нарушения.

В хода на процеса съдебният състав констатира допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на правото на защита на подсъдимия. Съдът събра множество доказателства по същество на повдигнатото на Иванов обвинение и назначи и прие допълнителна експертиза за посочената в обвинителния акт щета. Независимо от това, съдебният състав намира, че има редица неизяснени още от входа на досъдебното производство обстоятелства. Съдът ги преценява като отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, водещо до ограничаване на правата на защита на обвиняемия.

Добричкият окръжен съд върна на прокуратурата дело срещу граничен контрольор на пътни такси

За да стигне до това становище съдът взе в предвид и мотивите в две решения на Апелативен съд – Варна, с които са отменени присъди на Окръжен съд – Добрич, по идентични като фактология и правна квалификация обвинения. Въззивните магистрати върнаха двете дела на Окръжна прокуратура – Добрич, за събиране на доказателства и нова експертиза за това, дали при излизане автомобилите, посочени в обвинителните актове, са има винетен стикер, дали не са влизали преди процесния период от началото на 2006 г. през друг ГКПП и не са си закупували винетни стикери.

С тези аргументи съдът прекрати производството по делото и го върна на прокуратурата с указания да се съберат допълнителни доказателства. Те трябва да изяснят първо – кои и на какво основание от включените в обвинителния акт автомобили е следвало да бъдат таксувани с винетен стикер, и второ – дали тези автомобили са имали стикери, като се има предвид движението им в страната и извън нея, включително възможността им да ги закупят от други КПП-та. Съдът счита, че в досъдебното производство трябва да се съберат материали, чрез които по несъмнен начин да се установят точно автомобилите, които са нямали винетен стикер и не са закупили такъв от обвиняемия.

Пресцентърът на Добричкия окръжен съд припомня, че на Иван Иванов бе повдигнато обвинение за това, че като длъжностно лице – контрольор „Пътни такси и разрешителни” при условията на продължавано престъпление през периода от 01.06.2006 г. до 31.08.2006 г. не е изпълнил служебните си задължения, като е пропуснал през ГКПП Дуранкулак, без да събере винетни такси и да издаде квитанции за получените суми 1389 броя чужди автомобили и от това са настъпили значителни вредни последици в размер на 10792,27 лв.