Ученици от Аграрната гимназия в Добрич придобиха практически умения в Австрия

Ученици от Професионалната гимназия по аграрно стопанство в Добрич участваха в ученическа практика за придобиване на практически умения в Австрия, Виена по Програма Еразъм +.

Ученици от Аграрната гимназия в Добрич придобиха практически умения в Австрия

Преди две години възпитаници на аграрната гимназия посетиха Милано. Тогава те работиха и участваха в различни процеси при отглеждането на био зеленчуци, месни продукти и яйца в биоферма. През юни тази година 20 ученици от 10, 11 и 12 клас в професиите „Фермер” и „Техник на селскостопанска техника” и двама учители посетиха Виена, Австрия.  Като място за провеждане на професионалната практика, партньорът по проекта AusTraining Lern Ziel предостави фирми с развиваща се дейност в сферата на биологичното земеделие и земеделската техника. 

Подготовката на мобилността започна още в началото на учебната 2020/2021 година. Желаещите  ученици  преминаха през няколко етапа на кандидатстване и трябваше да отговарят на различни критерии, докато се определят крайните участници. След решаването на тест по професионална подготовка и тест по английски език, се явиха на интервю, в което представяха мотивацията си за участие. Различното през тази година е, че всички етапи при подготовката и реализацията на мобилността се осъществиха чрез електронни платформи, социални мрежи, мейли и от дистанция. Макар и осъществяването на комуникацията с учениците да протичаше в необичайни условия, те участваха активно, изпълняваха отговорно и мотивирано, поставените им задачи. Така екипът, учителите и учениците успяха да подготвят пътуването и пребиваването си и да осъществят мобилността на групата.


Във Виена, в продължение на 20 дни учениците участваха в различни условия, организация и стандарти на работа. Запознаха се със съвременни, отговарящи на европейските стандарти в земеделието модели на биопроизводство и техническо обслужване. Там те имаха възможност в реална работна среда да приложат наученото в училище и да изградят практически умения и компетенции. Придобитият опит ще им помогне за бъдеща реализация. Освен практическите знания, учениците се запознават и с културата, забележителностите, историята на града и държавата. Посетиха Албертина музей, Двореца Шьонбрун, Природонаучния музей,  Музея на изящните изкуства, Пратер и Музея на техниката. Мобилността им даде възможност за преодоляване на езиковата бариера, комуникацията и социалното общуване на чужд език и в друга страна. Помогна им да се справят с проблемни ситуации, да работят в група и екип. 

След завръшането си в България учениците и учителите споделиха своите впечатления. Подготвиха презентация, за да запознаят своите преподаватели и приятели с резултатите от пребиваването си в Австрия. На традиционното ежегодно селскостопанско изложение, участници раздадоха брошури, за да популяризират проекта пред обществеността на град Добрич.


Тази учебна година гимназията получи акредитация от Еразъм + за успешната реализация на мобилността в Милано, Италия през 2018 г. Това й даде предимство при реализирането на следващия проект по програмата, който вече е факт и ще се осъществи през новата 2021/2022 учебна година в Унгария.