Късната есенна сеитба в Добруджа забави развитието на посевите с пшеница

Производителите успяха да засеят над 1 милион декара с жито въпреки природните аномалии.

Късната есенна сеитба в Добруджа забави развитието на посевите с пшеница
Есенната сеитба в Добричка област и в цялата страна закъсня с две седмици. Това доведе до изоставане в развитието на житните култури, заяви зам.-директорът на Добруджанския земеделски институт доц. д-р Николай Ценов. Като причина за това се явява продължилата 3-4 месеца суша в края на лятото и началото на есента, последвана от рязко застудяване. Това е оказало неблагоприятно влияние върху качеството на предсеитбената подготовка на полетата. Последвалите ниски температури и обилни валежи, окачествени от учения като «малка зима» през октомври, доведе до цялостно забавяне в развитието на есенниците. По думите му подобни явления се случват на 7-8 години. При обичайни климатични условия посевите би трябвало вече да са във фаза на братене, след което да започне закаляване. Все още има шанс за наваксване в растежа и развитието на посевите, смята доц. Николай Ценов. Той припомни минали години, когато сме имали декемврийска сеитба на жито. Тя обаче е била следвана от топла зима и пшеницата е успяла да навакса в развитието си.

До момента в Добричка област са засети 1,113 млн. дка с пшеница. Това е приблизително обичайното количество с житни култури, които се залагат в Добруджа. Сеитбата още не е приключила въпреки края на агротехническите срокове. С ечемик са заложени 63 450 дка, докато през миналата стопанска година те са били 80 790 дка. При зимната маслодайна рапица се наблюдава увеличение на декарите. При заложени близо 320 хил. дка през 2010 г., сега данните на областната земеделска служба показват засети 338 хил. дка от маслодайната култура. Увеличението на площите е за сметка на други култури – ечемик, грах, фасул, леща, царевица за силаж и др. Общините, в които до момента има заложени най-много площи с пшеница, са Ген. Тошево – 225 хил. дка, Добричка – 258 хил. дка. До момента предсеитбена подготовка е извършена на 1 696 770 дка, дълбока оран – на 1 645 700 дка.

На 100% е ожъната царевицата в Добричка област. Средният добив от засетите 825 359 дка възлиза на 582 кг/дка. Складирани са 435 527 тона зърно.