МИЕТ: Край Рогозина се проучва за конвенционален природен газ

В с. Рогозина, община Генерал Тошево, се извършва дълбок сондаж за проучване и търсене на конвенционален природен газ, съобщава сайтът на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

МИЕТ: Край Рогозина се проучва за конвенционален природен газ

Това е установила проверка, разпоредена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков след сигнал от еколози. Проучванията се извършват от „Геоинформсервиз“ – унгарска компания, подизпълнител на Русгеоком БГ. Русгеоком БГ АД има договор за търсене и проучване за нефт и газ, сключен през февруари 2004 г. от Министерството на околната среда и водите.

Проверката в с. Рогозина е извършена от експерти на МИЕТ и община Генерал Тошево. Установено е, че е направено проучване с радиоактивни изотопи, което е част от изследванията при търсене на нефт и газ и е рутинна процедура, многократно изпълнявана и на други обекти в страната. За конкретното изследване, на 16 ноември 2011 „Геоинформсервиз“ е внесла изотопи и необходимата апаратура за изследването от Унгария през Румъния. Още на следващия ден изотопите и апаратурата са изнесени от България. Извършена е проверка от Гражданска защита, която не показва данни за радиация при сондажа.

По договор Русгеоком може да сондира до дълбочина 5400 метра. В момента сондажът е стигнал до 955 метра. На терена е спусната обсадна колона, която е циментирана и изпитана за херметичност. При извършената проверка е изследван циментът на колоната и е установено, че няма отклонения от радиационните норми, съобщават от МИЕТ. 

Всички проучвателни дейности се извършват съгласно утвърдените проекти. Представени са необходимите разрешителни, се казва още в информацията на министерството.