Мнозинство и опозиция се счепкаха от първата сесия

Първото редовно заседание на новия местен парламент на Добрич предизвика редица разногласия между мнозинството от ГЕРБ и останалите партии и коалиции, представени в общинския съвет. Причината бе определянето на състава и ръководствата на постоянните комисии.

Мнозинство и опозиция се счепкаха от първата сесия

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация бе приет на днешното заседание. Даниела Димитрова от ГЕРБ пък бе избрана за заместник председател на Общинския съвет.


 

Истинските спорове се разразиха при избора на членове на постоянните комисии към общинския съвет на Добрич.

 

Бе решено 12 комисии да са съставени от по 5 члена, а тази по установяване на конфликт на интереси - от 9.

 

Още за първата комисия - тази по Законност, обществен ред и контрол, от ГЕРБ предложиха директно 5 човека за членове, включително и Мая Димитров от БСП. Владимир Калчев от социалистите коментира, че да предлагат техни представители не е морално и етично. Още за следващата комисия - по Териториално развитие и строителство, ситуацията се повтори. От ГЕРБ предложиха за членове четирима свои представители и Иван Добрев от БСП. Владимир Калчев заяви, че това поведение е цинично, тъй като неговата партия всъщност иска да предложи арх. Емилия Добрева. При последвалото гласуване обаче мнозинството отхвърли нейната кандидатура. След това при определянето на състава на някои комисии от БСП не взеха участие в гласуването.

 

Във всички комисии влязоха по четирима съветници от ГЕРБ. Така няколко съветници от други партии не попаднаха в нито една комисия.

 

Лишавате общински съветници от реално участие в работата на общинския съвет, при това положение вие ще носите цялата отговорност, обърна се към мнозинството Атанас Атанасов от Атака.

 

Всички постове на председател и зам. председател на комисии също бяха заети от представители на ГЕРБ. След като се изчерпаха местата за мнозинството, бе предложено зам. председателско място в Комисията по регионално развитие, международно сътрудничество и европейски програми на Павел Павлов от коалиция "Граждани в повече". Той обаче си направи отвод с мотива, че не трябва да се разваля досегашната конфигурация - всички председатели и заместниците им да се от ГЕРБ. Така тази комисия остана без зам. председателско място.