В страната са засети 9,8 млн. декара с пшеница

До 18 ноември 2011 година в страната са засети 9,8 млн. декара с пшеница. Към същия период през 2010 г. засетите площи с пшеница са били 9,2 млн. декара, а през 2009 г. те са 9,6 млн. декара.

В страната са засети 9,8 млн. декара с пшеница
До настоящия момент са засети 1,62 млн. декара с ечемик. Към същата дата през предходните 2 години засетите площи с ечемик са били съответно: 2010 г. – 1,61 млн. декара, 2009 г. те са 2.01 млн. декара.

Наблюдава се ежегодно увеличение на засетите площи с маслодайна рапица. До момента в страната са засети близо 2,4 млн. декара. Към същия времеви период през предходните 2 години отчетените данни са били съответно за 2010 г. те са 2,1 млн. декара и през 2009 г. са били 1,8 млн. декара.