Свободни работни места в Добрич на 19 юли

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 19 юли

ДБТ - Добрич
Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи           1

Директор дирекция, община, Образование - Висше / Икономика (Социални, стопански и правни науки/ Технически науки)         1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / История и археология (История)         1

Лекар, Образование - Висше / Медицина          6

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ- АЕ)          2

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ- АЕ)          2

Директор, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)             1

Логопед, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Логопедия)              1

Психолог, училищен, Образование - Висше / Психология                         1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Филология (Английска филология)              1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Филология (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ)         1

Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно             3

Месач, Образование - Основно                4

Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно              4

Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно           1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно              1

Работник, кухня, Образование - Основно           1

Аранжор, витрини/щандове, Образование - Основно         3

Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно        1

Тракторист, Образование - Основно (тракторист),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства       1

Общ работник, Образование - Основно (шофьор "В" категория),Средно (шофьор "В" категория)         1

Общ работник, Образование - Основно,Без образование        15

Чистач, производствени помещения, Образование - Основно,Начално          2

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно           1

Общ работник, Образование - Основно,Средно           1

Шлосер, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         2

Механик, промишлено оборудване, Образование - Професионален колеж / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          5

Продавач-консултант, Образование - Средно          1

Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно          1

Помощник-готвач, Образование - Средно         3

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно          1

Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване, Образование - Средно        1

Работник, пастировка, Образование - Средно       5

Подготвител, горница на обувки, Образование - Средно       2

Касиер, Образование - Средно      3

Ръководител, отдел по продажбите, Образование - Средно      2

Общ работник, Образование - Средно      1

Готвач, Образование - Средно       2

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно       2

Секретар, Образование - Средно        1

Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно       10

Продавач-консултант, Образование - Средно         1

Продавач-консултант, Образование - Средно        3

Готвач, Образование - Средно (готвач),Основно (готвач),Средно / Хранителни технологии (готвач)        2

Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство     2

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Електротехника и енергетика         3

Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика,Професионален колеж / Електротехника и енергетика          2

Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Икономически науки,Висше / Икономика         1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           1

Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно         2

Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно (шофьор "С" категория)          1

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно       3

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно       4

Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         2

Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно          1

Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно (готвач),Основно         1 

Пекар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно          1

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия, Образование - Средно,Основно         2

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно           3

Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Основно          3

Шивач, обувки, Образование - Средно,Основно           6

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно        3

Леяр, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           2

Готвач, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)          2

Филиал Балчик

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Информационни Технологии)          1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално             2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално             1

Общ работник, Образование - Основно              1

Камериер/камериерка, Образование - Основно              1

Филиал Добричка

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Основно         2

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно           1